Propozice - Rallye Ostrov

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Propozice

Rallye Ostrov > Rallye Ostrov 2014
 


Termín soutěže

Termín soutěže je stanoven s ohledem na všechny ostatní vzdělávací akce, které se konají v podobném termínu tak, aby se vzájemně nepřekrývaly. Soutěžní metodické cvičení proběhne ve dvou dnech, a to v termínu od 23.9. do 24.9.2014.
Časový harmonogram soutěže předpokládá příjezd posádek do místa konání 23.9.2014 v odpoledních hodinách, kdy proběhne ubytování a úvodní rozprava k jednotlivým úkolům. V noci proběhne noční etapa podle losu. Druhý den 24.9.2014 bude probíhat denní etapa, která bude rozdělena do dvou bloků.
Večer 24.9.2014 proběhne vyhlášení výsledků soutěžního metodického cvičení a závěrečný společenský večer.

Místo konání soutěže lokace

Ke konání soutěžního metodického cvičení jsme vybrali lokalitu skalního města Ostrov u Tisé. Tato lokalita nabízí ideální rozmanité exteriéry Labských pískovců s nádhernou krajinou pro aktivní odpočinek.


Soutěžní úkoly

Do soutěže bude zařazeno celkem 8 úkolů k řešení. Celá soutěž bude rozdělena na noční a denní část, při čemž v noční etapě proběhnou 2 úkoly a zbývajících 6 úkolů proběhne během denní etapy.
Denní etapa proběhne ve dvou blocích. V prvním bloku budou posádky řešit 4 úkoly dle zadání. V druhém bloku bude řešen úkol č. 2 a úkol č. 8, na kterém se bude podílet více posádek najednou ve spolupráci.
Soutěžní úkol plní vždy celá posádka ve spolupráci a dle svých kompetencí. Do hodnocení je zařazena i pozice lídra výjezdové skupiny a spolupráce ostatních členů výjezdové posádky. K jednotlivým soutěžním úkolům přicházejí posádky pěšky s doporučeným vybavením
pro potřeby soutěže je vybavení omezeno na zásahové batohy, které si každá posádky ponese s sebou. Veškeré další nutné vybavení, které bude/nebude posádka potřebovat bude připraveno na stanovišti. Všechny posádky dodržují jasně daný itinerář, podle kterého navštěvují a plní jednotlivé úkoly. Pokud se posádka k řešení úkolu nedostaví včas, bude jí započítána 0 za neabsolvování úkolu, z časového důvodu není odklad nebo posun startu úkolu na pozdější dobu možný.

Hodnocení figurantů

Celkem má figurant obvykle 100 bodů, pokud jsou dva, tak každý polovinu. Pokud je figurantů více, hodnotí stejným poměrem podle počtu přidělených bodů.

Jednotlivé složky hodnocení:
1. Přístup k pacientovi: představení se, klidný a sebevědomý přístup, k pacientovi mluví pouze jeden člen posádky, srozumitelnost vyjádření (bez latinských názvů, např. fraktura, commotio).
2. Komunikace: vysvětlení postupu anamnézy a vyšetření, sdělit diagnózu, vysvětlení léčby, směrování, oznamování náhlých změn polohy, vysvětlení příbuzným.
3. Šetrnost manipulace: jemné polohování, opatrná manipulace při imobilizaci, pomalé svlékání bez tahání.
4. Empatie: ochrana před počasím (déšť, vítr, chlad), nepřekračovat přes pacienta, neobnažovat před zraky veřejnosti.

Každá složka má 4 stupně hodnocení:


Hodnocení

Body

Perfektní provedení

25 bodů

Ne celkem dokonalé (chybějí jen drobnosti)

20 bodů

Neúplné provedení (chybí zásadní složka)

10 bodů

Chybí celá jedna složka (přístup, komunikace, šetrnost, empatie)

0 bodů

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky