Pokyny pro posádky - Rallye Ostrov

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Pokyny pro posádky

Rallye Ostrov > Rallye Ostrov 2015
 


Všechny posádky postupují při plnění odborných úkolů podle zásady:
"Rallye Rejvíz je výcvik a hra - dělejte co umíte ve prospěch pacienta!"
"Rallye Ostrov je výcvik a hra - dělejte co umíte ve prospěch pacienta!"


Posádky RZP postupují při plnění odborných úkolů dle svých kompetencí; dosažení jejich hranice hlásí rozhodčímu, který vydá pokyn k dalšímu postupu.

a) Doba plnění úkolu, kterou obdržíte na zadání úkolu je maximální doba plnění úkolu. Čas se měří od vystoupení prvního člena posádky z vozidla, není-li na místě úkolu upřesněno jinak. Rozhodčím na místě úkolu budete upozorněni 2 minuty před vypršením časového limitu. V okamžiku vypršení časového limitu opouštíte místo úkolu.
b) Na místě úkolu poslouchejte pokyny rozhodčích a pořadatelů a řiďte se jimi.
c) Hodnocení se provádí kladnými body (čím více bodů, tím lepší výsledek). Počet získaných bodů ani komentáře k plnění úkolu rozhodčí posádce po splnění úkolu nesdělují a ani jinak nekomentují průběh úkolu.
d) Minimální materiálně technické vybavení posádky je definováno níže. Akceptujeme náhradu minimálního materiálně technického vybavení imitacemi, které musí být jasně označeny a jejich provedení musí odpovídat originálnímu vybavení (např. krabice od bot s provázkem /hadice/ a jasným nápisem „odsávačka“).
Neakceptujeme tutéž krabici s nápisem odsávačka na jedné, ventilátor na druhé a monitor na třetí straně!
e) Pokud se ve vozidle soutěžící posádky nacházejí další osoby (doprovod, fotograf apod.), posádka na tuto skutečnost upozorní pořadatele na startu úkolu a před příchodem na místo úkolu tyto osoby vystoupí a přemístí se dle pokynů pořadatelů.
f) Bude-li posádka „zázračně“ informována o úkolu, použijí rozhodčí zpřísněné hodnocení. Upozorňujeme, že pozice, role a postižení figurantů nejsou neměnné.
g) Neobdržíte-li fyziologické hodnoty pacienta (TK, P apod.) spolu s legendou, sdělí vám je rozhodčí úkolu při jejich vyšetření u pacienta na konkrétní dotaz.
Známky životních funkcí a fyziologické hodnoty budou poskytnuty rozhodčím, nicméně nejdříve musí být proveden vědomý pokus získat je od pacienta.
Puls (P) je nutné získávat 10 sekund
musíte držet tepnu na ruce nebo přiložit prst na hrdlo (krční tepnu). Alternativně můžete přečíst puls z monitoru. Nesoulad mezi naměřenou hodnotou figuranta a hodnotou ve scénáři bude korigován rozhodčím.
Tlak krve (TK)
změříte skutečný tlak krve, nesoulad mezi naměřenou hodnotou figuranta a hodnotou ve scénáři bude korigován rozhodčím.
Saturace O2 (SpO2) - týmy, používající jejich vlastní pulsní oxymetr, jej mohou použít a provést skutečné měření. Nesoulad mezi naměřenou hodnotou figuranta a hodnotou ve scénáři bude korigován rozhodčím.

Ptát se na hodnoty životních funkcí bez vyšetření pacienta je nepřípustné! Pokud posádka „zasype“ pacienta předem připraveným materiálem (např. infuzním setem, zalepeným leukoplastí) vytaženým z kapsy uniformy a za 10 sekund požaduje všechny hodnoty vitálních funkcí, poskytne je rozhodčí v reálném čase, vycházeje z praktických zkušeností.
h) Při ošetření pacienta postupujte jako při skutečném případu.
i) Kyslík - láhev s připojeným příslušenstvím musí být u pacienta. Maska nebo kanyla volně položena vedle hlavy pacienta.
j) Monitor musí být vedle pacienta, zapnutý, přívody minimálně volně položeny na pacientovi.
k) Podáváte-li léky, je za podání považováno položení krabičky (ampulky) vedle místa aplikace a hlášení rozhodčímu, například chcete-li podat 10 mg Diazepam i. v.:
1) Položíte ampulku s odpovídající dávkou léku vedle paže pacienta
2) Ohlásíte rozhodčímu: “podáno 10 mg Diazepam i. v.
Medikamenty musí být jasně vysloveny a fyzicky předvedeny rozhodčímu, poté položeny vedle té části těla, kterou budou aplikovány. Jediná výjimka je v případě narkotik nebo jiných kontrolovaných léčiv, která jsou normálně ve výbavě týmu, ale nejsou v soutěžící ambulanci. V tom případě musí být z boxu s léčivy vyňata jiná ampule a deklarována jako odpovídající.
Jednoduché vyjmenování léčiv, které chcete dát pacientovi, není dostatečné, když se zavazadlo s léky nachází někde jinde!
l) Při zajištění žíly připevníte hadičku setu (bez jehly) na odpovídající část těla a vedle ní umístíte infuzní set. Rozhodčímu hlásíte: “žíla zajištěna”.
m) Krční znehybnění - krk musí být zajištěn nepřetržitě, zabezpečeno týmem nebo aplikací krčního límce. Není přípustné položit límec vedle pacientovy hlavy.
n) Je-li v zadání úkolu uvedeno „naložit pacienta do vozidla“ je správný postup naložení pacienta, nastoupení posádky a uzavření všech dveří vozidla, a to v časovém limitu vymezeném pro úkol.
o) Je-li v zadání úkolu uvedeno „připravit pacienta k transportu“ je správný postup uložení ošetřeného pacienta v transportní poloze na zvolený transportní prostředek (křeslo, nosítka apod.), s veškerým potřebným materiálem (infuze, kyslíková láhev, ventilátor, čidla krevních plynů, monitor EKG
dle rozhodnutí posádky), na místě, kde byl pacient ošetřen a posádka hlásí rozhodčímu: „pacient připraven k transportu“, a to v časovém limitu vymezeném pro úkol.
p) Je-li v zadání úkolu uvedeno „navrhnout směrování“ je správný postup sdělit rozhodčímu úkolu volbu zdravotnického zařízení z možností, uvedených v zadání úkolu, a to v časovém limitu vymezeném pro úkol.
q) U figuríny provádíme intubaci i zajištění žilního vstupu jako ve skutečnosti. Pro zajištění žilního vstupu naleznete na paži figuríny prefabrikovaný otvor, kam lze zavést kanylu.
r) Dlahy - je nutné provést kompletní aplikaci.
s) Případná omezení praktického provádění jednotlivých, výše uvedených, kroků vám sdělí rozhodčí během plnění úkolu (např. aplikace krčního límce nebo dlah).

t) Veškeré požadavky a informace směrem ke krajskému zdravotnickému operačnímu středisku (KZOS) vznášíte k rozhodčímu úkolu, který je označen „KZOS“.

ZDROJ:
http://rallye-rejviz.cz/
Rallye Rejvíz - s laskavým svolením organizátora

Minimální materiální vybavení posádek

Zásahové batohy ( v případě kufrů – alternativou je jakýkoliv batoh 50 a více litrů)
Ambuvak
Ampulárium
Fonendoskop
Glukometr
Kyslíková maska
Oxymetr
Rukavice
Diagnostické světlo & svítilny (čelovky) – musí být vlastní!
Teploměr
Termofólie
Tonometr
Vybavení pro hromadné neštěstí (třídící karty, evidenční listy apod.)
Vybavení pro zajištění dýchacích cest (pomůcky k intubaci, laryngeální maska, LT, combitubus apod. – dle kompetencí)
Vybavení pro zajištění i. v. linky (infuze, dezinfekce, infuzní set, náplast, škrtidlo, jehly, stříkačky)

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky